Prostebesøk og menighetskveld førstkommende helg

Førstkommende helg får St. Justin misjon besøk av prosten i Selje prosti, fr Ottar Mikael.

I den anledning inviteres det til menighetskveld fredag den 16. september kl. 19. Det blir foredrag av subdiakon Rino om kristne i møte med islam, etterfulgt av debatt, og til avslutning andakt ved prosten. Enkel servering. Adr. Kalvskinngt 6.

Alle er hjertelig velkommen!

Fr Bjørn Justin

Gudstjenester i sommer

olav - antemensale

På grunn av ferieavvikling har St Justin misjon redusert aktivitet i sommer frem til Olsokfeiringen 28.-30. juli som vil finne sted som vanlig i Døvekirken, Klæbuveien 43. Tider finnes på messelisten på denne siden.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å feire gudstjenestene med oss.

Fr Bjørn Justin

“Kristus er oppstanden!”

Det seirende lam

Vi har nettopp feiret påske, til minne om Jesu død og oppstandelse, og er nu inne i påsketiden. Jesus døde på fredagen i den jødiske høytid pesach (hvorav vårt ord påske stammer), som ble feiret til minne om jødenes utgang fra Egypt. Det er ikke tilfeldig at Jesu lidelse, død og oppstandelse tok sted i påsken. Forbindelsen mellom den jødiske festen og den kristne påske er både reell og ideell. Reell, siden Kristus døde på den første dag av den jødiske påskehøytid, ideell siden Kristi død og oppstandelse har sin symbolske forutsigelse i påskelammet, som Moses instruerte jødene om å slakte for å beskytte seg mot den 10de landeplage som rammet Egypt, nemlig husstandenes førstefødtes død. Akkurat som påskelammet fridde jødene fra denne død, så er Jesus for oss det offerlam som dør for oss og våre synder, slik at vi ikke skal dø, men i Ham ha syndenes forlatelse, liv og salighet”.

Fr Bjørn Justin

Kort presentasjon av Den nordisk-katolske kirke

Den nordisk-katolske kirke ble formelt opprettet i år 2000 som et misjonsdistrikt under Polish National Catholic Church (PNCC). Etableringen fant sted på bakgrunn av foregående læresamtaler i USA og Norge mellom PNCCs biskoper og et miljø av høykirkelige lutheranere (se Troserklæringen).

Siden 2011 er kirken en selvstendig kirke ledet av biskop Roald Nikolai Flemestad innenfor rammen av Scranton-unionen – et fellesskap av gammelkatolske søsterkirker. I tillegg til menigheter i Norge og Sverige har Den nordisk-katolske kirke virksomhet i Tyskland og Frankrike samt arbeid under etablering i Ungarn, Italia og England.

Når Scranton-unionen betegnes som et gammelkatolsk kirkefellesskap, er det fordi kirkene teologisk bygger på den udelte kirkes tro fra det første årtusen, med de syv ekumeniske konsiler som hjørnestener. Den gammelkatolske identitet uttrykkes ved at kirkene viderefører en østlig teologi og vestlig liturgi. Dette kommer til uttrykk ved at det foreligger en formell lærekonsensus med ortodoksien (se The Road to Unity fra 1987, eller den norske utgaven Vegen til Einskap), samtidig som Den romersk-katolske kirke anerkjenner vårt embete og sakramentsforvaltning.

Et læredokument fra vår egen tid er Scranton erklæringen av 2008 som opprettholder den gammelkatolske forståelse av kirke og familie i relasjon til dagens kulturbrytning. Erklæringen fastholder forpliktelsen til å holde i hevd kirkens historiske overlevering og slutter seg til den trosregel som ble fastlagt av kirkefaderen Vincent av Lérins: «Kun det er sant katolsk som er trodd av alle, på alle steder og til alle tider.»

På denne måte står Den nordisk-katolske kirke i den sakramentale fylde som knytter oss til de historiske kirkene i Øst og Vest.

Messe 1. søndag i advent

Inntoget til Jerusalem -2

Førstkommende søndag er det 1. søndag i advent. Nu begynner forberedelsestiden til jul. I adventstiden venter vi på Jesus Kristus, Kongen. Advent kommer av det latinske adventus, som betyr komme, ankomst. Vi venter på Ham som kom til verden og tok bolig i blant oss. Han ble født i en stall og svøpt og lagt i en krybbe. Så stillferdig kom Han til jord. Like stillferdig og saktmodig beskrives Han i dagens evangelium, der han rir inn i Jerusalem, på et esel.

“Se din Konge kommer til deg, ridende på et asen”. La Ham som ble født i Betlehem også fødes i ditt hjerte. Du vet hvor du kan finne Ham; i hans evige Ord og hellige sakramenter. Velkommen til kirke!

Høstens møter i St. Justin Martyrs bibelgruppe

Bibelgruppen i St. Justin Martyr tar sikte på fjortendaglige samlinger i høst.

Det første møtet vil finne sted den 7. oktober kl. 19.30, hos Rino og Linn Eriksen, Andersbakkan 42, Heimdal.

Alle er hjertelig velkomne!

Ny prest vigslet til tjeneste i St. Justin misjon

En gledelig helg for kirken og for St. Justin misjon

Lørdag 29. august ble diakon Bjørn Justin Nicolaisen ordinert til prest av biskop Roald Nikolai for tjeneste i St. Justin misjon i Trondheim. Ordinanden som ble diakonviet i 2012, har vært medlem av kirken siden 2009 og var fra starten av foregangsmann under oppbygningen av menighetsarbeidet i Trondheim.

Fr. Bjørn Justins ordinasjon

Det er en stor glede for Den nordisk-katolske kirke at en ny prest har tiltrådt i Trondheim og under mottagelsen etter ordinasjonen ble fr. Bjørn Justin hilst med taler og gratulasjoner fra menighetslemmer, tilreisende prester og legfolk fra andre menigheter. Gleden var ikke mindre den påfølgende søndag da den nyordinerte presten feiret sin første messe.

Fr. Bjørn Justins primiss preken

Generalsynode og kirkestevne

kirke osloProgram
Fredag 7. august
kl. 11.00-14.00
 Møtet i generalsynoden, inkl. kort lunsj
kl. 15.30
 Ettermiddagskaffe
kl. 16.00-17.00
 Foredrag av erkebiskop Anthony Mikovsky
kl. 17.00-18.30
 Presentasjon av menigheter, misjoner og administrasjoner – Norge, Sverige, Tyskland,
Frankrike, Ungarn, England og Italia
kl. 18:30
 Middagsbuffet
Lørdag 8. august
kl. 09.00-09.30
 Morgenbønn
kl. 10.00-15.00
 Sightseeing m/lunsj – Oslo city og Bygdøy. Program og priser finnes på påmeldingsblanketten.
kl. 16.30-17.30
 Biskop og kleresi i møte med erkebiskop Anthony Mikovsky og fr Robert Nemkovich, jr
kl. 18.00
 Festsvesper
kl. 19.30
 Middagsbuffet
Søndag 9. august
kl. 11.00
 Høymesse og kirkelunsj
kl. 14.00
 Avslutning av kirkestevnet
– Generalsynoden og gudstjenestene finner sted i St. Johannes Døperen kirke, Kierschows gate 10
– Øvrige møter og samlinger i Mor Guldbergsalen på Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15a

Stor dag i St. Justin

Søndag den 14. juni ble Arne Johannes Lundheim konfirmert av biskop Roald Nikolai i nærvær av familie, venner og medlemmene i St. Justin misjon. Orgelspill i messen og et strålende solskinn ga en vakker ramme om handlingen som ble avsluttet med en liten mottagelse i kirken før konfirmasjonsmiddagen.

Arnes konfirmasjon - handlingen - DSC01051

 

 

 

 

 

 

Redusert gudstjenestefrekvens

Siden vi for tiden er uten fast prest, blir det redusert gudstjenestefrekvens i nærmeste fremtid. Planlagte gudstjenester blir annonsert i messelisten på denne siden.