«Vil du bli frisk?»

Kommende søndag er den 15. i rekken siden pinse og har takknemlighet som tema. Somme leser evangeliefortellingene bare som historier fra tidligere tider. Da går de glipp av noe vesentlig. Evangelistene skriver mønster-fortellinger. Person og sted og tid sprenger grenser.

Det er som de vil si: Alle mennesker er blindfødte, spedalske og lamme. Håpet ligger i at de erkjenner det og ber om hjelp, som mannen ved Betesda-dammen.

God helse er farlig, nok, iflg. Jesus. Den syke vet at han trenger hjelp. Til slike som spør, sier Jesus: “Reis deg og gå hjem. Din tro har frelst deg.” Det er ikke helse som frelser, men troen.

Betesda.png

Mer om dette i kirken på søndag. Velkommen til messe kl. 11.00 i Døvekirken, Klæbuveien 47.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Helter og skurker i Guds rike

Hva er best, å mene rett eller å gjøre rett?

Jesus setter horer og tollmenn opp mot religiøse forbilder i samtiden. Skulle stemme bra med det politisk korrekte i vår tid. Men Jesus lurer alle.

Jesus dyrker en ny type helter: De opplagt diskvalifiserte. De som uten tvil må renses fra topp til tå.

Nytestamentlige formaninger handler om handlinger, gjerninger, resultat, frukter, kort sagt om noe synlig. Aldri er det i NT tale om usynlig tro.

Den fromme som bare søker status eller stemning, bli ikke anerkjent av Gud. Han er verre stilt enn tollere og horer som ikke gir seg ut for å være noe.

Gud selger ikke forsikringer. Gud er ikke bleik. Gud lar seg ikke lure. Han er ikke opptatt av fasade, pynt og sminke. Han ser etter frukter av det du har sådd.

Mer om dette på søndag 28/8 i Døves kirke, Klæbuveien 47, Trondheim, kl. 11.

Les gjerne Matt 21,28-31

Fariseer og toller.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Olsok

Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um at me må halda landet vårt bygt og ha landsdrotten vår lukkeleg. Han vere vår ven og me hans og Gud ven til oss alle.» Under denne kulturen ligg tanken eit samfunn oppretta av Gud til folket sitt beste.

Slik tale skurrar i mange moderne øyre. Menneske har lagt seg til andre normer enn dei gudgjevne og vi er vitne til eit aksellererande sedskifte som merkast i tenkjemåte, levemåte og i lovverket. Ny verdisetjing for mennesket og nye målestokkar for framgang og rangordning. Det er ikkje lenger sjølvsagt at søndagen er Herrens dag. Ikkje lenger sjølvsagt at maten er Guds velsigning. Det opplyste mennesket vil vere sin eigen herre, sjølvbestemt og med full sjølvråderett.

Vi må vere dei første til å innsjå dette og dei første til å leve motkulturelt. Difor feirar vi olsok-messe. Velkomen i Døvekyrkja fredag 29. juli kl. 10.