Guds sundagsskule

Gud openberrar sine planar for born. Dei vaksne må slite. Ein må innom Guds sundagsskule for å kome til himmelen.

Jesus var sjølv ein av desse små. I Guds hus. På søndagsskulen. Han som sjølv er Faderens barn. «Lær av meg,» seier han, «for eg er mild og audmjuk av hjarta. (Mt 11,29). Han, den vesle, kan lære bort til andre som også er milde og audmjuke.

Som 12-åring inntok han templet. Jesus lyfter opp seg sjølv til tolk av den gamle pakta. Til forundra blikk frå foreldre og skriftlærde. Men mor Maria gøymde orda i hjartet sitt til gjæring.

Vel møtt til messe i Døvekirken, Klæbuveien 47, søndag 16. januar kl. 11.00

Tolvåring i templet 2.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Corona-advent

Johannes Døyparen.jpgDet vart advent i coronamodus også i år. Kanskje ikkje så dumt. Døyparen Johannes, ein hovudperson i adventstida, viser veg. Han søkte einsemda i øydemarka for å vere nær Gud. Ikkje julebord der.

Tilbaketrekning trengst gjerne for å gi plass til åndeleg konsentrasjon. Det er ei hovudsak i adventstida.

Det vanlege kvardagslivet er fullt av distraksjonar som trengjer inn i og øydelegg gudslivet og bøneliv.

Johannes som rydda veg for Herren i Judea-øydemarka, kan gjere det også i corona-øydemarka. Bruk denne tida til å søkje Gud. Han er å finne.

Les om Johannes i Luk 3,1-6.

Vel møtt til messe i Døvekirken, Klæbuveien 47, sundag kl. 11.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Keisar og gallilear

Jesus står med biletet av keisaren i handa når han seier at keisaren skal ha sitt. Det er ei guddomeleg ordning. Men keisaren må også passe inn i bøna: «Lat Guds rike koma.» Om ikkje keisaren passar inn der, har han eit problem.

Det gjeld ikkje berre eineveldet sine kongar. Det gjeld også demokratiske folkeforsamlingar. Dei har forklaringsproblem når samfunnet legg til grunn at all makt går ut frå kongen eller frå folket, som diktatur eller som demokrati.

Då er det ‘tampen brenn’. Då vert vår lojalitet sett på prøve. Når keisaren vil vere den gud som eig jorda og alt det som fyller henne, når keisaren vil forvalte sanninga, då må vi velge side.

Vel møtt til messe i St Justin misjon, Døvekirken, Klæbuveien 43, Trondheim, søndag 24. okt kl. 11.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den barmhjertige

Jesus forteller lignelser for å gi oss innsikt i himmelen. Den barmhjertige er Gud selv. Virkelig barmhjertighet på jorden finnes bare der Guds barmhjertighet avspeiles. Det er i Guds hellige kirke.

I dagens lignelse om den barmhjertige samaritan (Luk 10,23-37) er hospitalet bilde på Kirken. Her finnes de gaver og den medisin menneskene trenger for å leve: Guds ord og sakramentene.

Der er mye godhet i gode mennesker og et godt helsevesen som både kan hjelpe og helbrede. Men menneskene trenger mer: de himmelske gaver som bare Gud kan gi. Og Guds barmhjertighet er den målestokk vi skal måle med.

Derfor formaner Jesus i dagens lignelse: «Gå bort og gjør likeså.»

Vel møtt til messe i Døvekirken søndag 29. august kl. 11. Messen ledes av biskop Roald Nikolai Flemestad.

Samaritan miskunnsame.jpg

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

«Kyrie eleison!»

 

Fastetida er kampane si tid, både med Gud og med oss sjølve. Gud er ikkje bortvend. Han ventar på oss. Vegen til han er hard, men ikkje vanskeleg. 

Patriarken Jakob måtte i brytekamp for å vinne velsigninga. «Ei kvinne frå desse bygdene» ropa etter Jesus. Det kunne vore ei av våre bygder. Dotter hennar var utsett for ei plageånd. Ho fekk ein tøff bøneskule. 

Somme vil surfe til Gud. Det vert ikkje helging utan åndelege brytekampar. 

Gud er verjelaus i møte med den som klyngar seg til han slik Jakob og denne kvinna.Truskampen gjer henne til ei mor i Guds rike, mor for alle som har ropt igjen og igjen utan å få svar. Visdomen hennar er dyrekjøpt, men verdifull. Og trua hennar var stor.

Les Matt. 15,21-28

Vel møtt til messe i Døvekirken, Klæbuveien 43, Trondheim, søndag kl. 11.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Advent

Kommende helg markerer Kirkens årsskifte. Gud skapte tiden, og da tiden var moden, lot Han seg føde for å frelse tiden.

Tiden er derfor nådetid og en stadig påminnelse om at Frelseren er på vei.

Vi lever ikke for å gjøre suksess i historien. Ikke for å bli reinkarnert i tiden. Men for oss er hver soloppgang en  påminnelse om Jesu gjenkomst ved tidens ende. Vår tidsregning er nedtelling.

I ventetiden kommer Han i sin Kirke hver gang vi samles i Hans navn. Hver gang jeg ber ’kom, Herre Jesus’ kommer Han i mitt hjerte. Og ved siste solrenning kommer Han som Herren over alle ting.

Vi feirer adventsmesse i Døvekirken, Klæbuveien 43, søndag kl. 11. Vel møtt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

18. sundag etter pinse

Søndagen heiter 18. etter pinse og audmjukskap er tema. Jesus vert spurd om det er få som vert frelste. Dei får ikkje vite talet, berre: Sjå til at du sjølv lever opp til den audmjukskapen som skal til.

Korvidt audmjukskap eller høgmot dominerer i eit menneskehjarte, sit i det indre, men syner seg i det ytre. For den store likskapen overskyggar alle skilnader: At vi alle er like langt unna å fortene Guds nåde. 

For Guds rike er annleis. Det er eit nåderike. Her frelser ingen merittliste. Berre nåden. Difor vert berre barn frelste. 

Difor er vårt svar det vi lærer i messa:”Herre, eg er ikkje verdig til at du går inn under mitt tak. Men sei berre eit ord, så vert sjela mi lækt.” 

Det vert feira messe i St Justin Martyr misjon, i Døvekirken, Klæboveien 43 søndag kl. 15 (Mrk tidspunktet).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

JA og NEI

12. søndag etter pinse

Peer Gynt hørte røster: «Vi er tanker, du skulle ha tenkt oss. Vi er sanger, du skulle ha sunget oss. Vi er gjerninger, du skulle ha gjort oss. Vi er tårer, du skulle ha grått oss.»

Det handler om de ugjorte gjerningers klagemål. Der er mange ja med nei i. Somme sier sjelden nei, men lever med ugjorte gjerninger. Det nytter lite å si ja til Kristus og Kirken med leppene hvis livet mitt sier nei.

Hvert menneske stilles på valg: Hvem vil du tjene?

I hvert menneskeliv er et vannskille: Dåpen, den kultiske renselse. Den døpte har sagt ja til Gud. Men hva sier han med sitt liv?

Vi skal alle en dag møte de ugjorte gjerningers klagemål. Den apostoliske formaning er: «Lev da et liv som er verdig det kall dere har fått.» (Ef 4).Det blir messe ved fr Tore Andreas Andersen i Døvekirken søndag 23. august kl. 11. Velkommen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

«Kom og se!»

Kristen misjon har gjerne foregått etter formelen «Gå ut i all verden». Men de først Jesu disipler ble fikk dette kallet: «Kom og se!»

Idag trenger kirken mer enn på lenge å være et slikt sted. Gud har liksom gått ut på dato og kulturen vår prøver å legge kristendommen bak seg. Vi snakker om en kultur som har vokst opp i Guds hus, med kristent syn på livet, mennesket og døden.

Derfor trengs det mennesker som går omkring og inviterer som apostelen Andreas: «Kom og se!»

Presten denne søndagen har navn etter nettopp apostelen Andreas.

Vel møtt til messe i Døvekirken, Klæbuveien 43, Trondheim, søndag 21. juni kl. 11.00.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Avlysning

På grunn av den pågående epidemien er messen 29. mars avlyst.

Posted in Uncategorized | Leave a comment