Velkommen til St. Justin Martyr misjon

Vi feirer messe i Døves Kirke, Klæbuveien 43 i Trondheim.

Messetidene videre framover ser du i messelisten  til høyre. Enten du er på leting etter et kristent fellsskap, eller du bare er nysgjerrig, er du hjertelig velkommen på gudstjenestene våre.

 

«Min trøster i liv og død»

I gamle dager ba klokkeren ved starten av norske høymesser en bønn til Den Hellige Ånd, ’trøsteren i liv og død’, om å åpne våre hjerter for Guds tiltale. «Åndelighet» åpner gjerne for et mangfold av diffuse forestillinger. Men pinsens Ånd er Gud, den tredje person i Gud, som går ut fra Faderen og tilbes …

Les mer

Menighetens hjemmesider i ny drakt

St. Justins hjemmesider framstår nå med et fornyet utseende, tilsvarende Den nordisk-katolske Kirkes nasjonale hjemmesider. Det er et ønske at Kirkens hjemmesider skal ha et felles design, slik at det blir lett å navigere fra menighet til menighet. Vi håper at dere som besøker St. Justiins hjemmesider bir fornøyde med det nye designet og de …

Les mer

HILL  DEG, MARIA!

Guds mest avgjørende inngrep i historien, har skjedd gjennom barnefødsler. Sana, Hanna, Elisabeth og Maria vet alt om det. Gud gjør gjerne det umulige, det uventede og uhørte. Jesus, Guds Sønn, ble født før alle tider uten mor (av Faderen) og i tiden født uten far (av jomfru Maria). Det gjør Maria til Guds mor. …

Les mer

IKKJE AV BRØD ÅLEINE

Adam og Eva i Paradiset, Israel i øydemarka og Jesus i øydemarka. Gud bad dei om å faste. Berre Jesus stod prøva, var trugen og lydig. Vi må velje kven vi skal tene og tilbe. Livet og verda er større enn det vi kan skaffe oss med pengar og underhaldning. Mennesket er bestemt til å …

Les mer

EIT LJOS FOR FOLKESLAGA

Epifania er det store vegkrysset i menneska si åndelege historie. Israels profetar møter filosofar og astrologar med Orientens visdom. Ei stjerne frå aust stoppar over Betlehem. Menneskeslekta sin lengt og søkjing møter Kristus, «eit ljos for folkeslaga». Kristi kyrkja har sidan hatt ein universell misjon. For verda og menneskeslekta er éi midt i sitt mangfald, …

Les mer

«Vil du bli frisk?»

15.søndag etter pinse har takknemlighet som tema. Somme leser evangeliefortellingene bare som historier fra tidligere tider. Da går de glipp av noe vesentlig. Evangelistene skriver mønster-fortellinger. Person og sted og tid sprenger grenser. Det er som de vil si: Alle mennesker er blindfødte, spedalske og lamme. Håpet ligger i at de erkjenner det og ber …

Les mer

Translate »