Author Archives: LaLundh

Den barmhjertige

Jesus forteller lignelser for å gi oss innsikt i himmelen. Den barmhjertige er Gud selv. Virkelig barmhjertighet på jorden finnes bare der Guds barmhjertighet avspeiles. Det er i Guds hellige kirke. I dagens lignelse om den barmhjertige samaritan (Luk 10,23-37) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

«Kyrie eleison!»

  Fastetida er kampane si tid, både med Gud og med oss sjølve. Gud er ikkje bortvend. Han ventar på oss. Vegen til han er hard, men ikkje vanskeleg.  Patriarken Jakob måtte i brytekamp for å vinne velsigninga. «Ei kvinne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Advent

Kommende helg markerer Kirkens årsskifte. Gud skapte tiden, og da tiden var moden, lot Han seg føde for å frelse tiden. Tiden er derfor nådetid og en stadig påminnelse om at Frelseren er på vei. Vi lever ikke for å … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

18. sundag etter pinse

Søndagen heiter 18. etter pinse og audmjukskap er tema. Jesus vert spurd om det er få som vert frelste. Dei får ikkje vite talet, berre: Sjå til at du sjølv lever opp til den audmjukskapen som skal til. Korvidt audmjukskap eller høgmot dominerer i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

JA og NEI

12. søndag etter pinse Peer Gynt hørte røster: «Vi er tanker, du skulle ha tenkt oss. Vi er sanger, du skulle ha sunget oss. Vi er gjerninger, du skulle ha gjort oss. Vi er tårer, du skulle ha grått oss.» … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

«Kom og se!»

Kristen misjon har gjerne foregått etter formelen «Gå ut i all verden». Men de først Jesu disipler ble fikk dette kallet: «Kom og se!» Idag trenger kirken mer enn på lenge å være et slikt sted. Gud har liksom gått … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Avlysning

På grunn av den pågående epidemien er messen 29. mars avlyst.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HAN LÆRTE OSS Å BE JESUS-BØNA

Den blinde Bartimeus ser det dei sjåande er blinde for.  Han veit han er blind, men forstår det guddomelege nærveret. Difor har vi ei bøn å lære av Bartimeus.  Den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

«VI HAR OG EN LEDESTJERNE»

Etter å ha sunget «Deilig er jorden» et par uker, trenger vi å møte ’reality’. Epifania kompletterer julestemningen. Lyset tent i Betlehem møter mørket. Og mørket tok ikke imot det, så englesangen gled over i rama-skrik. Slik er den verden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2. sundag i advent

Adventsstemning har dobbel botn:  1) Advent er no og heile året. Han som ein gong tok oss inn i himmelen på jorda, han gjer det kvar dag heile året. Så vi må dagleg rydde i livet vårt med tanke på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment