Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

DEN BEKYMRINGSFRIE

Bergprekenen melder at du må velge mellom Mammon og Jesus. Den første gir bekymringer, den andre gir tro. Ingen kan tjene begge. Mennesket bekymrer seg for ensomhet, hunger og kjærlighet. Er vi alene i universet? Får jeg et neste måltid? Er der noen som elsker meg? Jesus er Guds gave. Han gjør bekymringer maktesløse. Han har …

Fortsett å lese

«Min trøster i liv og død»

I gamle dager ba klokkeren ved starten av norske høymesser en bønn til Den Hellige Ånd, ’trøsteren i liv og død’, om å åpne våre hjerter for Guds tiltale. «Åndelighet» åpner gjerne for et mangfold av diffuse forestillinger. Men pinsens Ånd er Gud, den tredje person i Gud, som går ut fra Faderen og tilbes …

Fortsett å lese

HILL  DEG, MARIA!

Guds mest avgjørende inngrep i historien, har skjedd gjennom barnefødsler. Sana, Hanna, Elisabeth og Maria vet alt om det. Gud gjør gjerne det umulige, det uventede og uhørte. Jesus, Guds Sønn, ble født før alle tider uten mor (av Faderen) og i tiden født uten far (av jomfru Maria). Det gjør Maria til Guds mor. …

Fortsett å lese

IKKJE AV BRØD ÅLEINE

Adam og Eva i Paradiset, Israel i øydemarka og Jesus i øydemarka. Gud bad dei om å faste. Berre Jesus stod prøva, var trugen og lydig. Vi må velje kven vi skal tene og tilbe. Livet og verda er større enn det vi kan skaffe oss med pengar og underhaldning. Mennesket er bestemt til å …

Fortsett å lese

EIT LJOS FOR FOLKESLAGA

Epifania er det store vegkrysset i menneska si åndelege historie. Israels profetar møter filosofar og astrologar med Orientens visdom. Ei stjerne frå aust stoppar over Betlehem. Menneskeslekta sin lengt og søkjing møter Kristus, «eit ljos for folkeslaga». Kristi kyrkja har sidan hatt ein universell misjon. For verda og menneskeslekta er éi midt i sitt mangfald, …

Fortsett å lese

«Vil du bli frisk?»

15.søndag etter pinse har takknemlighet som tema. Somme leser evangeliefortellingene bare som historier fra tidligere tider. Da går de glipp av noe vesentlig. Evangelistene skriver mønster-fortellinger. Person og sted og tid sprenger grenser. Det er som de vil si: Alle mennesker er blindfødte, spedalske og lamme. Håpet ligger i at de erkjenner det og ber …

Fortsett å lese

Helter og skurker i Guds rike

Hva er best, å mene rett eller å gjøre rett? Jesus setter horer og tollmenn opp mot religiøse forbilder i samtiden. Skulle stemme bra med det politisk korrekte i vår tid. Men Jesus lurer alle. Jesus dyrker en ny type helter: De opplagt diskvalifiserte. De som uten tvil må renses fra topp til tå. Nytestamentlige …

Fortsett å lese

Olsok

Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um at me må halda landet vårt bygt og ha landsdrotten vår lukkeleg. Han vere vår ven og me hans og Gud ven til oss alle.» …

Fortsett å lese

GUDSFRYKT MED NØYSEMD

Er nøysemd nødvendig? Ting tyder på at den gamle apostoliske formaninga ‘gudsfrykt med nøysemd’ har gått ut på dato. Då har det skjedd ei mentalitetsendring hjå folk. Slike er viktige å merke seg. Når Jesus gir råd i eit arveoppgjer (Luk 12,13-21) stiller han opp nøysemd mot havesykje. Den fyrste fører til gudsfrykt, den andre …

Fortsett å lese

LAT  VILJEN  DIN  RÅDE

Jesus førebur sitt farvel: «Eg fer bort frå verda og går til Faderen.» Dette er retninga og målet også for vårt liv. Vår borgarskap er i himmelen og ikkje i folkeregisteret.  Alt vi har, er gitt oss av Faderen. Alt vi har å takke for. Alt vi har å gle oss til. Livet, landet, retten, …

Fortsett å lese

Translate »