Kategori: Nyheter

Denne kategorien inneholder nytt fra menighetens virksomhet.

Givertjenesten – nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Fortsett å lese

Menighetens hjemmesider i ny drakt

St. Justins hjemmesider framstår nå med et fornyet utseende, tilsvarende Den nordisk-katolske Kirkes nasjonale hjemmesider. Det er et ønske at Kirkens hjemmesider skal ha et felles design, slik at det blir lett å navigere fra menighet til menighet. Vi håper at dere som besøker St. Justiins hjemmesider bir fornøyde med det nye designet og de …

Fortsett å lese

Vår prest

Vår prest, fr. Bjørn Justin Nicolaisen, falt sammen i går formiddag på grunn av hjertesvikt og ble erklært død efter et lengre opplivningsforsøk. Må han hvile i fred, og må Guds evige lys lyse for ham.

Ny prest vigslet til tjeneste i St. Justin misjon

En gledelig helg for kirken og for St. Justin misjon Lørdag 29. august ble diakon Bjørn Justin Nicolaisen ordinert til prest av biskop Roald Nikolai for tjeneste i St. Justin misjon i Trondheim. Ordinanden som ble diakonviet i 2012, har vært medlem av kirken siden 2009 og var fra starten av foregangsmann under oppbygningen av …

Fortsett å lese

Stor dag i St. Justin

Søndag den 14. juni ble Arne Johannes Lundheim konfirmert av biskop Roald Nikolai i nærvær av familie, venner og medlemmene i St. Justin misjon. Orgelspill i messen og et strålende solskinn ga en vakker ramme om handlingen som ble avsluttet med en liten mottagelse i kirken før konfirmasjonsmiddagen.            

St. Justin leier Døves Kirke

Døves kirke – Trondheim Den nordisk-katolske Kirke i Trondheim, St. Justin Martyr misjon, har i slutten av mai 2010 inngått en avtale med Døves menighet Trondheim om leie av Døves Kirke til gudstjenestebruk. Døves meninghet har selvsagt førsteretten til bruk. Når de holder sin gudstjeneste om formiddagen vil derfor NKK holde sin gudstjeneste om ettermiddagen. …

Fortsett å lese

Translate »