Category Archives: Uncategorized

Keisar og gallilear

I somme land er det ulovleg å gå over til kristen tru. I andre må du levere reservasjonsbrev om du som truande skal arbeide i t.d. helsevesenet.  For oss som har vakse opp i ein kultur der kongen representerer både … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

15. sundag etter pinse

«I sanning verdig og rett er det at vi alltid og alle stadar takkar deg….». Kvar sundag. Kvar messe. Startar nattverdbøna slik. Ei innprenting som skal sitje i hovudet på alle kyrkjegjengarar. «Alltid og alle stadar.» Takke. Det går godt an å … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Forvalter-søndagen

«Vi bukker ikke så dypt her i landet. Til det er det for bratt,» sa Rolf Jacobsen og tegnet bildet av den hardnakkede nordmann som vil være sin egen herre. Jesus, derimot, gjør den kloke forvalteren til vårt forbilde, han … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pinsestemne

Posted in Uncategorized | Leave a comment

5. sundag i påsketida

ØYREKVISKRAREN Dei som held seg nær Gud, vil Gud halde seg nær. Jesus lovar oss Talsmannen. Han er Guds øyrekviskrar. Han sit i kyrkjeklokkene og kviskrar: “Kom, kom, kom til Guds hus!”Han sit på skuldra til den som les Skrifta og kviskrar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PALMESUNDAG

Kongen som rid inn i Jerusalem på palmesundag, er annleis. Ikkje forordnar han med tvang at alle skal tru på han. Og ikkje føyer han seg etter folkeviljen. Ingen imponerande parader for å vise styrke. Ingen populistiske ablegøyer. Han set … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Korsmerket

Askeonsdag innleder fasten for alle som tegnes med askekorset. Dypest sett en påminning for mennesket om at vi er støv og skal vende tilbake til det. Dermed også en påminning om døden og at vi er dødelige. Men korsmerket i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TENESTE OG FORTENESTE

På Jesu tid fungerte torget som NAV-kontor. Idag stiller arbeids-søkjande med CV, fragment av studier, grader og yrkeserfaring som skal gjere deg lekker på arbeids-marknaden. Gud vurderer dei mest fragmentariske menneskeliv som verdifulle, uavhengig av kvalifikasjonar og innsats. Guds målestokk er … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jesus gjør sitt første under ved bryllupet i Kana

Vi ønsker velkommen til messe i St. Justin Martyr misjon på annen søndag i Åpenbaringstiden, den 27. januar. Biskop Roald Nikolai forretter og preker.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“STJERNEN LEDET VISE MENN”

Høysesongen for julestemning er på hell. Men julestemning er heller forføreriske greier. Og mangetydig. Fortellingen om de vise menn er et alternativt juleevangelium. Ikke like stuerent som  det med hyrder og engler. Men mer realistisk. De opplever den verden Jesusbarnet ble … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment