Consummatum est

Jesu siste ord på korset blir gjerne oversatt til norsk med «det er fullbragt». Den latinske varianten, «consummatum est», taler tydelig om hva som har hendt.

Moseloven sier at «forbannet er hver den som henger på et tre». Men i Jesu tilfelle var korsfestelsen hans seier. Her blir Jesus herliggjort, skriver apostelen Johannes. Han herleggjør Faderen når han her fullfører sin misjon.

Consummatum est! Alt er ’konsumert’. Alt er oppslukt. Alt det vonde, alt det bitre, all skyld, all skam, alt hat, all lidelse.

Dette sies slik i brevet til Hebreerne: ”Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham.” (Hebr 5,9).

Slik er det at påskemorgen kan slukke sorgen. Slik kan påsken gjøre alle ting nye. Fra denne dagen av er både naturen, menneskene, jorderiket og dødsriket, forvandlet. Englene gleder seg, himlen åpner seg. Det handlar om Redningsmannen som er oppstanden, som har konsumert alt som kan holde tilbake dem som følger ham.

fr. Ottar Mikael Myrseth

Translate »