Den barmhjertige

Samaritan miskunnsame.jpg

Jesus forteller lignelser for å gi oss innsikt i himmelen. Den barmhjertige er Gud selv. Virkelig barmhjertighet på jorden finnes bare der Guds barmhjertighet avspeiles. Det er i Guds hellige kirke.

I dagens lignelse om den barmhjertige samaritan (Luk 10,23-37) er hospitalet bilde på Kirken. Her finnes de gaver og den medisin menneskene trenger for å leve: Guds ord og sakramentene.

Der er mye godhet i gode mennesker og et godt helsevesen som både kan hjelpe og helbrede. Men menneskene trenger mer: de himmelske gaver som bare Gud kan gi. Og Guds barmhjertighet er den målestokk vi skal måle med.

Derfor formaner Jesus i dagens lignelse: «Gå bort og gjør likeså.»

Translate »