Forvalter-søndagen

«Vi bukker ikke så dypt her i landet. Til det er det for bratt,» sa Rolf Jacobsen og tegnet bildet av den hardnakkede nordmann som vil være sin egen herre.

Jesus, derimot, gjør den kloke forvalteren til vårt forbilde, han som tjener herren sin ydmykt og ærlig. Vi er barn av forbrukersamfunnet. Forbrukeren gjør alt for å sikre seg selv. Forvalteren strekker seg for å gjøre sin herres vilje. 

All god forvaltning er dypest sett tjeneste for Gud. Han har gitt oss livet og Han har en plan med ditt liv. Gud søker tjenere som både bukker for Den hellige og som søker hans vilje med hele sitt liv.

Mer om det i Døvekirken i Klæbuveien på søndag. Messen starter kl. 11. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *