FRELS OSS FRA DET ONDE

Krusifix - foto Wikipedia.jpg

Psykologer, journalister, biologer, politikere og forfattere har prøvd å forklare ondskapen. Jesus gikk i nærkamp med han. Onde ånder er Guds motstandere.

Den hellige Augustin sa at det onde har ingen substans. Det onde er imot naturen, for naturen er god. Det onde oppstår når det gode som burde vært der, er borte.

Der er et sluk i skaperverket som menneske kan falle ned i. Derfor møter Jesus herskeren over ondskapens hær i en kamp på liv og død.

Ikke rart djevelen går omveier utenom korset når de møtes.

Translate »