Givertjenesten – nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK

Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er:

3000 63 27318

Det nye kontonummeret bes tatt i bruk umiddelbart.

Translate »