HAN LÆRTE OSS Å BE JESUS-BØNA

Den blinde Bartimeus ser det dei sjåande er blinde for. 

Han veit han er blind, men forstår det guddomelege nærveret. Difor har vi ei bøn å lære av Bartimeus. 

Den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så må han vite kvar hjelp er å finne. 

Bartimeus kjende att seg sjølv i Jesus: ‘Han kan gjenreise min forfalne kropp til det Gud har meint han å vere.’

Gjennom århundre har menneske lært av Bartimeus å be:«Herre Jesus Kristus, Guds Son, miskunne deg over meg syndaren.»

“Amazing grace, that saved a wretch like me!”

 

 

Translate »