HILL  DEG, MARIA!

Gudsmor.jpg

Guds mest avgjørende inngrep i historien, har skjedd gjennom barnefødsler. Sana, Hanna, Elisabeth og Maria vet alt om det. Gud gjør gjerne det umulige, det uventede og uhørte.

Jesus, Guds Sønn, ble født før alle tider uten mor (av Faderen) og i tiden født uten far (av jomfru Maria). Det gjør Maria til Guds mor. Så fordi Jesus er Gud, kan han frelse. Og fordi han er menneske, kan han frelse meg.

Derfor går også veien til Gud via Maria. På mystisk vis er hun ikke bare Guds mor, men også vår. Hun er alle troendes mor, som lærer oss å synge, tale og tro. Derfor skal alle troende prise henne salig. Som engelen har lært oss.

Translate »