IKKJE AV BRØD ÅLEINE

Freisting av Jesus - duccio.jpg

Adam og Eva i Paradiset, Israel i øydemarka og Jesus i øydemarka. Gud bad dei om å faste. Berre Jesus stod prøva, var trugen og lydig.

Vi må velje kven vi skal tene og tilbe. Livet og verda er større enn det vi kan skaffe oss med pengar og underhaldning. Mennesket er bestemt til å leve i Gud.

Demonane byd oss tomrom i byte mot Gud. Når det blir tomt nok, står berre forvirringa og fortvilinga att.

Vi burde vite det, vi som forsaka djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen i vår dåp.

Så vend om og tru på evangeliet. Og les gjerne Matt 4,1-11.

Translate »