JA og NEI

Eventyrtegneren Theodor Kittelsens «Peer Gynt i Dovregubbens hall», en akvarell fra 1913.

Peer Gynt hørte røster: «Vi er tanker, du skulle ha tenkt oss. Vi er sanger, du skulle ha sunget oss. Vi er gjerninger, du skulle ha gjort oss. Vi er tårer, du skulle ha grått oss.»

Det handler om de ugjorte gjerningers klagemål. Der er mange ja med nei i. Somme sier sjelden nei, men lever med ugjorte gjerninger. Det nytter lite å si ja til Kristus og Kirken med leppene hvis livet mitt sier nei.

Hvert menneske stilles på valg: Hvem vil du tjene?

I hvert menneskeliv er et vannskille: Dåpen, den kultiske renselsen. Den døpte har sagt ja til Gud. Men hva sier han med sitt liv?

Vi skal alle en dag møte de ugjorte gjerningers klagemål. Den apostoliske formaning er: «Lev da et liv som er verdig det kall dere har fått.» (Ef 4).

Translate »