Jesus gjør sitt første under ved bryllupet i Kana

Duccio di Buoninsegna [Public domain]

Vi ønsker velkommen til messe i St. Justin Martyr misjon på annen søndag i Åpenbaringstiden, den 27. januar.

Biskop Roald Nikolai forretter og preker.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *