«Kristus er oppstanden!»

Det seirende lam

Vi har nettopp feiret påske, til minne om Jesu død og oppstandelse, og er nå inne i påsketiden. Jesus døde på fredagen i den jødiske høytid pesach (som vårt ord påske stammer fra), som ble feiret til minne om jødenes utgang fra Egypt. Det er ikke tilfeldig at Jesu lidelse, død og oppstandelse fant sted i påsken. Forbindelsen mellom den jødiske festen og den kristne påske er både reell og ideell. Reell, siden Kristus døde på den første dag av den jødiske påskehøytid, ideell siden Kristi død og oppstandelse har sin symbolske forutsigelse i påskelammet som Moses instruerte jødene om å slakte for å beskytte seg mot den tiende landeplagen som rammet Egypt, nemlig husstandenes førstefødtes død. Akkurat som påskelammet fridde jødene fra denne død, så er Jesus for oss det offerlam som dør for oss og våre synder, slik at vi ikke skal dø, men i Ham ha syndenes forlatelse, liv og salighet».

Fr Bjørn Justin

Translate »