TAMPEN BRENNER

Vel møtt til messefeiring i St Justin misjon, Døvekirken, Klæbuvn. 43, Trondheim, søndag kl.11.

Det sies av vi er barn av de skuffede optimistenes generasjon. ”Brev frå nullpunktet” heter en bok om de tapte krigene på 1900-tallet, om slagmarkene i Flandern, Hiroshima og Srebrenica. Kanskje ikke så rart at ordforrådet for himmellengsel langt på vei har gått tapt.

Det rare er at de som lengtet etter det himmelske Jerusalem, de grunnla sivilisasjoner. De ble nybrottsmenn og grunnla kolonier. Men de som ville tvinge fram paradis på jord, har stort sett etterlatt seg ødeleggelse og tilintetgjøring. 

De som bygde katedraler, arbeidet i generasjoner for å reise vitnemål om det himmelske kosmos. De som grunnla kloster, bevarte kunst- og kulturskatter gjennom århundrer, dyrket jorden og kunnskapen, bønnen og det åndelige liv i skjønneste harmoni.

En rammes lett av det gode livets synsforstyrrelser. Det er i tunge tider menneskene lettest skriver songer om Jesu gjenkomst.

Enhver får lese av sitt livs barometer. Står det på ’våking og venting’? Eller på ’sløv likegyldighet’?  Kanskje på ‘mange mislykkede forsøk’. Eller på ‘imorgon skal eg byrja eit nytt og betre liv’. Evt. på ‘han sovnet’.

Når tampen i det åndelege livet bare ulmer, blir det gjerne lenger mellom både kirkebesøk og bønnestunder. Da trengs speidere som roper:’Vær beredt’.

Utopiene er døde! Jesus kommer snart! Vær beredt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ALLE HELGENS DAG – MESSE I DØVEKIRKEN KL. 18.00

«Dog er i Åndens mening Alt her hun Herren nær
Har hellig søt forening Med Herrens venner der.»

Dette er tema for vår Alle helgens dag-feiring. I Døvekirken søndag 4. november kl. 18.

Denne dagen skal vi minnes de troende vi kjenner. Selv om de ikke er kjent for all verden. I den himmelske hærskare er sikkert ansiktene til noen vi kjenner igjen. Engang kanskje slitne og rynkete, nå strålende av Guds herlighet.

Helgener er som salt, sier Jesus. Salt i såret, salt i maten, salt på jorden. Men de er også som hår i suppen og rusk i maskineriet. Ikke friksjonsfrie nikkedukker, ikke blodløse og aggresjonshemmede. Men mennesker av kjøtt og blod. Syndere engang, men lever i nåden.

De er renset i Kristi blod. Det gjør fortellingen om dem til en fortelling om Jesus og veien til ham.

Mer om dette på søndag i Døvekirken. Les Matteusev. 5,13-16

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“VIL DU BLI FRISK?”

Høstens messefeiring i St Justin starter søndag 2. september. Vel møtt i Døves kirke kl. 11.

Evangeliet denne søndagen er Joh 5,1-14. Prest er fr Ottar Mikael Myrseth fra Ålesund.

Under buegangene i Jerusalem møter Jesus en kronisk syk og resignert mann. «Herre, jeg har ingen til å hjelpe meg». Erfaringen tilsa at bare den som kan hjelpe seg selv, får hjelp. Jesus er både frimodig og freidig i tonen, for han svarer: “Vildu bli frisk?”

Jesus og den lamme står som symbol-personer for to ulike livssyn, den resignerte og den troende. Jesus tilbyr helse, liv og helbredelse. Den syke som hadde bare egne krefter å stole på, og helbrederen med makt over sykdom og død.

Resignasjon er et grunnvilkår i våre liv. Men Gud kan hjelpe dem som ikke kan hjelpe seg selv.

De fattige i ånden skal arve himmelriket, sier Jeus. Bare syke kan bli friske. Bare syndere kan bli frelste. Bare de som kan ta imot barmhjertighet, kan få barmhjertighet.

Misnøye og miskunn er motsetninger. Misnøye og rettigheter er i slekt. Men miskunn og takknemlighet henger sammen.

Mer om dette i St Justin søndag 2. september kl. 11. Vel møtt til messe

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tredje søndag etter Pinse.

Evangelietekst: Joh. 1, 35-46.

Til disiplene som spør om hvor Jesus har sitt herberge, svarer Jesus:«Kom og se.», og disiplene sier også «kom og se.»

Kom og se, for vi har funnet ham som skriftene taler om, Messias, Jesus fra Nasaret.

Vi innbys også til å komme og se. Og til å høre om ham som er verdens frelser og Herre. Han møter oss på nytt og på nytt i sitt ord, i brødet og vinen, i samfunnet rundt nattverdbordet og i bønnene. Vi trenger å møte ham, slik at også vi kan si som disiplene:«Kom og se.»

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VEIEN  HJEM

Det blir messe i påsketiden i St Justin misjon 22. april. Påsken er en tid for å korrigere sitt verdensbilde.  Herrens apostel sier at det synlige er forgjengelig, bare det usynlige er evig.

Det gir en dramatisk påminning til vår samtid. Vi er vel kjent med forgjengelighet. Alt som lever går mot døden. Men også historien går mot en slutt. Og alt det synlige våre liv er fylte med: Suksess, karriere, bankkonti – alt dette hører til det forgjengelige.

Den oppstandne Herren gir sine venner et nytt perspektiv. Sats ikke på det synlige, men på det som har evig verdi!

En som levde etter dette, er den hellige Thomas A Kempis, som skriver i sin bok «De Imitatione Christi»:

«Den som har Kristus boende i seg, er rik og trenger intet annet. Mennesker skifter fort og vil fort forsvinne. Men Kristus blir værende i all evighet og står usvikelig ved din side helt til enden.»

Søndagens evangelium er Johannes-evangeliet 14,1-11.

Velkommen til messefeiring i Døvekirken søndag 22. april kl. 11. Prest er fr Ottar Mikael Myrseth fra Ålesund.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pasjonssøndag

Et av de mest kjente ikoner bærer navnet “Lidelsens Gudsmoder”. Maria får allerede ved første besøk i templet med det nyfødte Jesus-barnet høre at “gjennom ditt hjerte skal gå et sverd”. Maria er tilstede i Jerusalem når Sønnen piskes og hånes, og hun står ved korsets fot når han dør.
Ikonet viser at også barnet blir vist korset som en dag skal bli hans fremste symbol. Så stor var den kjærlighet som dro ham til oss. “Se,her lider kjærlighet!”
Denne siste søndag i fastetiden bærer navnet ‘pasjonssøndag’. Vi inviteres inn i de dypeste hemmeligheter i den kristne tro.
Velkommen til messe i Døvekirken søndag kl.11. Prest er fr Ottar Mikael Myrseth.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Søndag septuagesima.

Før-fasten innledes denne søndagen med lignelsen om Guds onnefolk i vingården. Jesu lignelse handler om at alle får likt betalt, uavhengig av innsats.

Hos Gud kan ingen fortjene sin lønn. Hos Gud er all lønn nåde. «Chæsæd» på hebraisk som betyr ’mer’. Her er mer enn fortjent, mer enn nødvendig, mer enn det et menneske kan drømme om.

Hos Gud er alt nåde. Hans prosjekt er å føre oss så langt at vi med hånden på hjertet kan si «Vi er uverdige tjenere som bare har gjort det vi skylder.» Kanskje vi har mest å tjene på at vårt liv ikke måles etter prestasjon. Guds målestokk er hans kjærlighet, uten overtidstillegg, uten feriepenger, bare strømmer av livgivende, guddommelig nåde.

Gud legger mitt livs puslespill. Bare han kjenner verdien av de fragmenter mitt liv utgjør. Jeg, hans tjener skylder ham alt.

Denne søndagen, 28. januar, feirer vi messe med fr Ottar Mikael fra Ålesund. Vel møtt i Døvekirken søndag kl. 11.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vår prest

Vår prest, fr Bjørn Justin Nicolaisen, falt sammen i går formiddag på grunn av hjertesvikt og ble erklært død efter et lengre opplivningsforsøk.
Må han hvile i fred, og må Guds evige lys lyse for ham.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biskopen besøker St. Justin misjon førstkommende helg 18.-19. november

Førstkommende helg er det menighetssamling i St. Justin med besøk av biskop Roald Nikolai.

Lørdag 18. november vil biskopen holde et foredrag med temaet Kristen i samfunnslivet – i et historisk og aktuelt perspektiv. Samlingen finner sted kl. 17 i Ragnhilds gate 10, hos familien Lundheim.

Grunnet praktiske omstendigheter feires søndagens messe i Døves kirke kl. 8.30. Evangeliet er Jesu dom over Jerusalem (Matt 23:37-24:2).

Alle er hjertelig velkommen!

Fr Bjørn Justin

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sommer 2017

På grunn av ferieavvikling har St Justin misjon redusert aktivitet i sommer frem til 03. september. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å feire messe med oss.

Posted in Uncategorized | Leave a comment