Palmesøndag

Palmesøndag innleder Den stille uke og påsken. Tradisjonene som knytter seg til denne spesielle søndagen skriver seg fra det 4. århundre da kristne på denne dag begynte å samles på Oljeberget for å gå i prosjesjon inn i Jerusalem med palmegrener og hosiannarop. Det er altså tale om en dramatisering og gjenfortelling av Jesu eget inntog i Jerusalem.

Hundre år senere hadde skikken med å bringe palmegrener til kirken på denne søndagen begynt å bre seg rundt om i Europa. Da kristendommen nådde våre egne trakter, begynte folk å bryte seljekvister (gåsunger) og ta disse med til kirken for å hilse Herren på hans vei mot Jerusalem. I senere tid har også tujakvister vært brukt. Kvistene blir velsignet, og de tas med hjem og henges ved et krusifiks el. lign.

Tekstene for dagen er Sak 9,9-10, Fil 2,5-11 og Joh 12,1-13.

Translate »