Pasjonssøndag

Et av de mest kjente ikoner bærer navnet «Lidelsens Gudsmoder». Maria får allerede ved første besøk i templet med det nyfødte Jesus-barnet høre at «gjennom ditt hjerte skal gå et sverd». Maria er tilstede i Jerusalem når Sønnen piskes og hånes, og hun står ved korsets fot når han dør.
Ikonet viser at også barnet blir vist korset som en dag skal bli hans fremste symbol. Så stor var den kjærlighet som dro ham til oss. «Se,her lider kjærlighet!»
Denne siste søndag i fastetiden bærer navnet ‘pasjonssøndag’. Vi inviteres inn i de dypeste hemmeligheter i den kristne tro.
Translate »