Refleksjoner i fastetiden

I fastetiden skal vi følge Jesu tunge ferd mot kors og død, for oss og våre synder. Evangeliet på første søndag i faste handler om Jesus som går ut i ørkenen og blir fristet av djevelen. Også vi blir angrept av djevelen. Som Luther sier i sin kjente salme: «Vår gamle fiende hård, til strid imot oss står. Stor makt og arge list han bruker mot oss visst.» Skriftemålet er et kraftig Guds redskap i denne striden.

Skriftemålet kan bestå av en generell syndsbekjennelse, men dersom det er noe som tynger og plager, kan en nevne det også. Å gå rundt og bære på synder og nederlag er en tung bør. Dersom vi ikke gjør noe med det, kan det gjøre oss deprimerte, men mer alvorlig, det skaper avstand til Gud og våre medmennesker.

Kirkens gamle regel sier at vi er forpliktet til å skrifte minst en gang årlig, men i stedet for en plikt bør vi anse dette som et privilegium. Likesom nadverden er skriftemålet et sakrament, en konkret handling som det er knyttet de herligste løfter til. Jesus ga Kirken nøklemakten, som vi leser i Matteusevangeliet: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen».

Og apostelen sier: «Og vi vet at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.»

Skriftespeilet som følger kan være en hjelp til å se vårt liv i lys av Guds bud:

  1. Har jeg stolt på Gud? Takker og priser jeg Ham daglig for alt det gode Han gir meg?
  2. Har jeg misbrukt Guds navn eller bannet?
  3. Har jeg unnlatt å gå til høymesse og således holde hvildagen hellig?
  4. Har jeg gledet mine foreldre, vist dem respekt og kjærlighet? Har jeg vært Kongen og all øvrighet lydig og fulgt landets lover?
  5. Har jeg drept eller skadet et menneske fysisk eller psykisk? Har jeg hatet noen eller mobbet og plaget andre eller vært aggresiv? Har jeg latt det gå utover andre når jeg har vært i dårlig humør? Har jeg vært parat til å tilgi andre?
  6. Har jeg hatt seksuell omgang utenfor ekteskap? Har jeg hatt ukyske tanker?
  7. Har jeg stjålet, bedratt, ødelagt egne eller andres ting?
  8. Har jeg løyet? Har jeg baksnakket noen? Har jeg gjort eller sagt noe som har såret andre?
  9. Har jeg vært misunnelig? Eller innbilsk og stolt og manglet beskjedenhet?
  10. Har jeg forsøkt å endre mine feil?

Velsignet faste!

Fr. Bjørn Justin

Translate »