Søndag septuagesima

Førfasten innledes denne søndagen med lignelsen om Guds onnefolk i vingården. Jesu lignelse handler om at alle får likt betalt, uavhengig av innsats.

Hos Gud kan ingen fortjene sin lønn. Hos Gud er all lønn nåde. «Chæsæd» på hebraisk som betyr ’mer’. Her er mer enn fortjent, mer enn nødvendig, mer enn det et menneske kan drømme om.

Hos Gud er alt nåde. Hans prosjekt er å føre oss så langt at vi med hånden på hjertet kan si «Vi er uverdige tjenere som bare har gjort det vi skylder.» Kanskje vi har mest å tjene på at vårt liv ikke måles etter prestasjon. Guds målestokk er hans kjærlighet, uten overtidstillegg, uten feriepenger, bare strømmer av livgivende, guddommelig nåde.

Gud legger mitt livs puslespill. Bare han kjenner verdien av de fragmenter mitt liv utgjør. Jeg, hans tjener skylder ham alt.

 

 

Translate »