St. Justin leier Døves Kirke

Døves kirke – Trondheim

220px-Døves_kirke_Trondheim_01Den nordisk-katolske Kirke i Trondheim, St. Justin Martyr misjon, har i slutten av mai 2010 inngått en avtale med Døves menighet Trondheim om leie av Døves Kirke til gudstjenestebruk. Døves meninghet har selvsagt førsteretten til bruk. Når de holder sin gudstjeneste om formiddagen vil derfor NKK holde sin gudstjeneste om ettermiddagen.

Døves Kirke er en langkirke med ca. 120 plasser. Den ble bygget i teglstein i 1927 for Døves menighet i Trondheim. Trondheim kommune gav et tomt ved Høyskoleparken til menigheten, mens menigheten selv måtte finansere byggingen. Arkitekt var den kjente Trondheimsarkitekten Roar Tønseth (1895-1985). Mer om kirken her.

Kirken har vært og er et viktig samlingspunkt for døvemiljøet i Trondheim. Døvepresten reiser mellom de ulike nordenfjeldske menighetene, derfor har døvemenigheten i Trondheim gudstjeneste kun omlag hver fjerde søndag morgen.

Translate »