“STJERNEN LEDET VISE MENN”

Høysesongen for julestemning er på hell. Men julestemning er heller forføreriske greier. Og mangetydig. Fortellingen om de vise menn er et alternativt juleevangelium. Ikke like stuerent som  det med hyrder og engler. Men mer realistisk. De opplever den verden Jesusbarnet ble født inn i. Vill og vakker. Deilig og forferdelig. Dette er som vaksine mot sentimentalitet.

Vismennene kom fra en kultur som ikke kjente ham som var født. Det kunne vært oss. 

“Vi så hans stjerne,” sa de vise. Når Gud søker mennesker, tenner han stjerner. Dei finnes i mange utgaver. 

De kom til barnet i stallen med tilbedelse og offergaver. De bar fram det mest kostelige de hadde: Gull, røkelse og myrra. Også vi har gull nok. Og røkelse, som står for våre bønner. Myrra er lidelsen i livet. Alt dette kan bringes med for den som vil tilbe barnet. 

St Justin martyr misjon feirer Hellig-tre-kongers-messe søndag 6. januar i Døvekirken, Trondheim. Velkommen kl. 18.00. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *