Troserklæringen av 1999

Troserklæringen av 8. april 1999

I vår tilbedelse av den ene sanne Gud, Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, bekrefter vi at vi i denne (tilbedelse) deler den udelte kirkes ortodokse og katolske tro, og at vi fastholder vår lutherske arv så langt som den omfatter og har formidlet denne tro. Derfor gir vi vår tilslutning til PNCC’s katolske tro og aksepterer uten reservasjoner eller kvalifikasjoner følgende lærekilder og autoriteter: Den hellige skrift og Kirkens hellige overlevering; de almenkirkelige symboler: Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, den udelte kirkes konsiler, kirkefedrene i Øst og Vest, messen som eukaristisk offer (The eucharistic sacrifice of Mass)* og de syv sakramenter; den katolske kirkes grunnleggende praksis slik den bekreftes av PNCC, og autoriteten til vår rettmessige biskop, og vi vil dernest ta navnet Den nordisk-katolske kirke.

Translate »