Vår prest

Vår prest, fr. Bjørn Justin Nicolaisen, falt sammen i går formiddag på grunn av hjertesvikt og ble erklært død efter et lengre opplivningsforsøk.
Må han hvile i fred, og må Guds evige lys lyse for ham.
Translate »