«Ved dine altere, Herre»

Tre dager i høst arrangeres studiesamlinger med utgangspunkt i heftet «Ved dine altere, Herre». Dette er en samling artikler om den hellige messe og om hva vi gjør i kirken og hvorfor. Samlingene er åpne for alle.
søndag 20. august kl. 13.00:
Innledning v/fr Ottar Mikael Myrseth: «Når dere samles». Å være menighet og feire messe.
Samtale. Servering.
Møtested: Lundheims, Ragnhilds gate 19, Trondheim
lørdag 16. sept
Innledning v/fr Ottar Mikael Myrseth: «Å ferdes i Guds hus.» Hva gjør vi i kirken og hvorfor?
Tidspunkt og møtested kunngjøres senere.
lørdag 9. des
Innledning v/diakon Håkon Johannes Andersen: «Å synge og spille for Herren.» Messesang, salmesang og musikk.
Tiddspunkt og møtested kunngjøres.
Translate »