«VIL DU BLI FRISK?»

Betesda.pngUnder buegangene i Jerusalem møter Jesus en kronisk syk og resignert mann. «Herre, jeg har ingen til å hjelpe meg». Erfaringen tilsa at bare den som kan hjelpe seg selv, får hjelp. Jesus er både frimodig og freidig i tonen, for han svarer: «Vil du bli frisk?»

Jesus og den lamme står som symbolpersoner for to ulike livssyn, den resignerte og den troende. Jesus tilbyr helse, liv og helbredelse. Den syke som hadde bare egne krefter å stole på, og helbrederen med makt over sykdom og død.

Resignasjon er et grunnvilkår i våre liv. Men Gud kan hjelpe dem som ikke kan hjelpe seg selv.

De fattige i ånden skal arve himmelriket, sier Jeus. Bare syke kan bli friske. Bare syndere kan bli frelste. Bare de som kan ta imot barmhjertighet, kan få barmhjertighet.

Misnøye og miskunn er motsetninger. Misnøye og rettigheter er i slekt. Men miskunn og takknemlighet henger sammen.

Translate »